REKLAMA
INŠTITÚCIE

 

ÚNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCU ČR (UVU ČR)* NÁRODNÝ VÝBOR IAA/AIAP

Kontakt:

P.O.BOX 284
601 00 Brno, Česká republika

Tel./fax: 00420-541-213-555
e-mail: uvucr@uvucr.cz
web: www.uvucr.cz

UVU ČR je občianskym združením zastrešujúcim profesijné organizácie výtvarných umelcov. Obhajuje a presadzuje profesijné záujmy, zaisťuje informačné služby, koordinuje činnosť svojich členských organizácií a na princípe dobrovoľnosti vedie evidenciu „Register profesionálnych výtvarných umelcov pôsobiacich v Českej republike“. Je reprezentantom alebo členom vyšších národných a medzinárodných celkov.


UMELECKÁ BESEDA SLOVENSKÁ (UBS)

Kontakt:

Trnavská 112
826 33 Bratislava

e-mail: info@artslovakia.com
web: www.artslovakia.com

UBS je umelecký spolok, ktorý združuje nielen výtvarníkov, ale aj spisovateľov, hudobníkov a iných umelcov.


SLOVENSKÉ INŠTITÚTY V ZAHRANIČÍ


SI Rím / Institut Slovacco /


Adresa:
Via del Prati della Farnesina 57
00 194 Roma
Republica Italiana

Telefón: 003906 / 33 22 12 75
Fax: 003906 / 33 22 10 37
E-mail miroslav_musil@mfa.sk


SI Viedeň / Slowakisches Institut /

Adresa:
Wipplingerstrasse 24-26
1010 Wien
Republik Osterreich

Telefón 00431 / 535 40 57
Fax: 00431 / 535 40 57, 318 90 60
E-mail sl.wien@gmx.at


SI Berlín / Slowkisches Institut /

Adresa:
Zimmerstrasse 27
109 69 Berlín
Bundesrepublik Deutschland

Telefón: 004930 / 25899 363
Fax: 004930 / 25899 364
E-mail slowakisches.institut@botschaft-slowakel.de


SI Budapešť / Slovák Intezét /

Adresa:
Rákoczi út 15
1088 Budapest
Magyar Koztársaság

Telefón: 00361 / 327 40 00
Fax: 00361 / 327 40 08
E-mail sibp@axelero.hu


SI Moskva / Posolstvo Slovackoj respubliky, Slovackij institut /

Adresa:
ul. 2 – ja Bretskaja 27
123056 Moskva
Rossijskaja federacia

Telefón: 007095 / 956 49 28
Fax: 007095 / 250 40 03
E-mail: si@moskva.mfa.sk


SI Paríž

Adresa:
125 rue du Ranelagh
F75016 Paris
France

Telefón: 00331 / 44 14 51 20 /56-00/
Fax: 00331 / 46 47 74 39
E-mail: polakovicova@amb-slovaquie.fr


SI Praha / Slovenský inštitút /

Adresa:
Jilská 16
111 21 Praha 1
Česká republika

Telefón: 004202 / 24 94 81 35
24 94 81 36
Fax: 004202 / 24 94 90 42
E-mail slovensky_institut@lol.cz


SI Varšava / Institut Slowacki /

Adresa:
ul.Krzywe Kolo 12/14 a
00-270 Warsawa
Rzeczpospolita Polska

Telefón: 004822 / 635 77 74
Fax: 004822 / 635 76 12
E-mail: instytut_slowacki@wp.pl     instytut.slowacki@neostrada.pl 
www.siwarsaw.mfa.sk


ZAHRANIČNÉ  INŠTITÚTY  V SR


Britská Rada  (British Council)

Adresa:
Panská 17
P.O.Box 68
814 99 Bratislava

Telefón: 004212 / 54 43 10 74
Fax: 004212 / 54 43 03 69
E-mail: info@britishcouncil.sk
www.britishcouncil.sk


Bulharské kultúrne a informačné stredisko
Bulgarian Cultural and Information centre

Adresa:
Jesenského 7
811 01 Bratislava

Telefón: 004212 / 54 41 01 40
Fax: 004212 / 54 41 10 41
E-mail: bulkis@bulkis.sk


České centrum Bratislava
Czech Centre Bratislava

Adresa:
Hviezdoslavovo nám. 8
814 99 Bratislava

Telefón: 004212 / 59 20 33 05
Fax: 004212 / 54 43 03 09
E-mail ccbratislava@czech.cz
www.czc.sk , www.czechcentres.cz/bratislava


Delegácia Európskej komisie v SR

Adresa:
Palisády 29
811 06 Bratislava

Telefón: 004212 / 54 43 17 27
Fax: 004212 / 54 43 29 72
E-mail robert.konrad@cec.eu.int


Francúzsky inštitút
French Institute

Adresa:
Kutscherfeldov palác
Sedlárska 7
812 83 Bratislava

Telefón: 004212 / 59 34 77 77
Fax: 004212 / 59 34 77 99
E-mail: pierre.meullenet@diplomatie.gouv.fr
www.ifb.sk


Komisia J.W.Fulbrighta
J.W.Fulbright Commission

Adresa:
Levická 3
821 08 Bratislava

Telefón: 004212 / 55 42 56 06
Fax: 004212 / 55 57 74 91
E-mail: office@fulbright.gov.sk
www.fulbright.sk


Kultúrny inštitút Maďarskej republiky

Adresa:
Palisády 54
811 06 Bratislava

Telefón: 004212 / 52 44 29 61
Fax: 004212 / 52 44 29 60
E-mail: bratislava@hunginst.sk
www.magyarintezet.hu


Nemecký kultúrny inštitút
Goethe Institut

Adresa:
Panenská 33
814 82 Bratislava

Telefón: 004212 / 59 20 43 11
004212 / 54 43 31 30
Fax: 004212 / 54 43 31 34
E-mail: info@bratislava.goethe.org
www.goethe.de


Poľský inštitút / Instytut Polski /
Polish Institute

Adresa:
Nám. SNP 27
P.O.Box 153
814 99 Bratislava

Telefón: 004212 / 54 43 20 13
Fax: 004212 / 54 43 20 16
E-mail info@pollnst.sk
www.polinst.sk


Pro Helvetia – stredisko pre Švajčiarsko-slovenskú kultúrnu výmenu
Pro Helvetia-Centre for Swiss-Slovakian cultural Exchange

Adresa:
Hviezdoslavovo nám.18
814 37 Bratislava

Telefón: 004212 / 54 41 81 00
Fax: 004212 / 54 41 80 98
E-mail: prohelvebra@afard.sk
www.pro-helvetia.ch


Rakúske kultúrne fórum
Austrian Cultural Forum

Adresa:
Zelená 7
811 01 Bratislava

Telefón: 004212 / 54 64 13 37
Fax: 004212 / 54 43 17 06
E-mail: pressburg-kf@bmaa.gv.at
www.embassyaustria.sk


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave
Russian Science and Cultural Centre in Bratislava

Adresa:
Fr. Krála 2
811 05 Bratislava

Telefón: 004212 / 52 62 59 81
Fax: 004212 / 52 62 59 82
E-mail: rus.kult.centrum@stonline.sk
www.rcvk.sk


Švédsky inštitút /kontakt zabezpečuje švédske veľvyslanectvo v SR/
Swedish Institute

Adresa:

Palisády 29
811 06 Bratislava

Telefón: 004212 / 59 10 22 00
004212 / 59 10 22 09
Fax: 004212 / 59 10 22 33
E-mail: eva.gasperanova@foreign.ministry.se
www.si.se


Taliansky kultúrny inštitút
Italian Cultural Institute

Adresa:
Kapucínska 7
811 03 Bratislava

Telefón: 004212 / 54 41 04 02
Fax: 004212 / 54 41 04 12
E-mail: info@iic.sk
www.llc.sk


Veľvyslanectvo USA-tlačové a kultúrne oddelenie
Embassy of the USA-Public Affairs Section

Adresa:
P.O.Box 309
814 99 Bratislava

Telefón. 004212 / 59 22 33 35
Fax: 004212 / 54 43 59 34
E-mail: zigliba@state.gov     berglj@state.gov
www.usembassy.sk


Zastúpenie Európskej komisie v SR
Representation of the European Commision in the Slovak Republic

Adresa:
Plisády 29
811 06 Bratislava

Telefón: 004212 / 54 43 17 18
Fax: 004212 / 54 43 29 72
E-mail: delegation-slovakia-mallto@cec.eu.int
www.europa.sk