REKLAMA
GALÉRIE


DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM


Kontakt:

Bratislava-Čunovo-Vodné dielo
P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava 1

Tel.: 00421-903-605 505

Otváracie hodiny:

letná sezóna: 10,00 – 20,00 hod. (1.5. - 30.9.)
zimná sezóna: 10,00 - 18:00 hod. (1.10. - 30.4.)


GALÉRIA MUŠKA

Kontakt:

Námestie Slobody 20
024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel.: 00421-905-745 273

Galéria Muška je súkromná galéria, ktorá prezentuje výtvarné diela akademického maliara Pavla Mušku a príležitostne formou autorskych výstav tiež prezentuje výber z tvorby súčasných slovenských výtvarných umelcov.

   
                                                                                 (Z výstavy akad.mal. Ondreja Zimku)

Otváracie hodiny: nedeľa 15,00 – 17,00 hod.

Vstup je voľný. Možnosť dohody individuálnych návštev v osobitnom termíne.


AB GALÉRIA na Hornom Vale

Kontakt:
Horný Val 21, 010 01 Žilina

Tel: 0903 543 204