REKLAMA
FONDY


FOND VÝTVARNÝCH UMENÍ (FVU)

Kontakt:

Trnavská 112
826 33 Bratislava

Tel.: 00421-2-4342 0213
e-mail: fvu@fvu.sk
web: www.fvu.sk

FVU je verejnoprávna inštitúcia zriadená zo zákona na podporu tvorivej činnosti výtvarných umelcov a architektov v Slovenskej republike. Úzko spolupracuje s profesijnými inštitúciami, organizáciami a spolkami v SR v oblasti výtvarného umenia a architektúry.