REKLAMA
ZEM SLOVENSKO VII.
NBS- Múzeum mincí a medailí, KremnicaTrvanie virtuálnej výstavy od 5. 5. 2006 do 31. 12. 2006.

Autor:

Katarína ANDROVIČOVÁ, Jaak ADAMSON, ak.mal., Miroslav BÁRDI, PaedDr., Miroslav BARTOŠ, PaedDr., Vlasta BÁTORY-ČILJAKOVÁ, Drahomíra BERÁKOVÁ, ak.soch., Alexander BOHÓ, Marian ČAPKA, ak.mal., Štefan ČAPKA, Jozef HALLON, Jozef HRICEK, Mgr., Katarína JURGOŠOVÁ, Zoltán KÉRY, Jaroslav KLENOVIČ, Mgr., Jozef KRAKOVSKÝ, ak.mal., Fero KRÁĽ, ak.mal., Jozefína KRNÁČOVÁ, Mgr., Jozef MALÝ, Gita MATISOVÁ, Štefan MLICH, Pavel MÓZA, Pavol MUŠKA, ak.mal., Júlia NOVODOMCOVÁ, PhDr., Otília NEVŘELOVÁ-PALUGYAYOVÁ, Mgr., Alojz PETRÁŠ, ak.mal., Milica PODSTRELENCOVÁ, Mgr., Laco PRÍTEL, Jaroslav UHEL, PaedDr., Marian VIDA, Ladislav VÖRÖŠ, Jozef ZELNÝKomisár výstavy:


Pavol Muška, akad. mal.
- hodnotenie komisára výstavy (klikni)


Riaditeľ galérie:


Mgr. Magdaléna Kamhalová (zást. riaditeľa)

Komisár výstavy akad. mal. Pavol Muška v spoločnosti zástupkyne riaditeľky galérie Mgr. Magdalény Kamhalovej a organizátorky výstavy Mgr. Janky Kollárikovej.

Komisár výstavy číta príhovor k zahájeniu výstavy.

Komisár výstavy a predseda Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska akad. mal. Pavol Muška.

Zahájenie výstavy.

Vernisáž výstavy.

Vernisáž výstavy.