REKLAMA
ZEM SLOVENSKO VII.
NBS- Múzeum mincí a medailí, KremnicaTrvanie virtuálnej výstavy od 5. 5. 2006 do 31. 12. 2006.

Autor:

Katarína ANDROVI?OVÁ, Jaak ADAMSON, ak.mal., Miroslav BÁRDI, PaedDr., Miroslav BARTOŠ, PaedDr., Vlasta BÁTORY-?ILJAKOVÁ, Drahomíra BERÁKOVÁ, ak.soch., Alexander BOHÓ, Marian ?APKA, ak.mal., Štefan ?APKA, Jozef HALLON, Jozef HRICEK, Mgr., Katarína JURGOŠOVÁ, Zoltán KÉRY, Jaroslav KLENOVI?, Mgr., Jozef KRAKOVSKÝ, ak.mal., Fero KRÁ?, ak.mal., Jozefína KRNÁ?OVÁ, Mgr., Jozef MALÝ, Gita MATISOVÁ, Štefan MLICH, Pavel MÓZA, Pavol MUŠKA, ak.mal., Júlia NOVODOMCOVÁ, PhDr., Otília NEV?ELOVÁ-PALUGYAYOVÁ, Mgr., Alojz PETRÁŠ, ak.mal., Milica PODSTRELENCOVÁ, Mgr., Laco PRÍTEL, Jaroslav UHEL, PaedDr., Marian VIDA, Ladislav VÖRÖŠ, Jozef ZELNÝKomisár výstavy:


Pavol Muška, akad. mal.
- hodnotenie komisára výstavy (klikni)


Riaditeľ galérie:


Mgr. Magdaléna Kamhalová (zást. riadite?a)

Komisár výstavy akad. mal. Pavol Muška v spolo?nosti zástupkyne riadite?ky galérie Mgr. Magdalény Kamhalovej a organizátorky výstavy Mgr. Janky Kollárikovej.

Komisár výstavy ?íta príhovor k zahájeniu výstavy.

Komisár výstavy a predseda Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska akad. mal. Pavol Muška.

Zahájenie výstavy.

Vernisáž výstavy.

Vernisáž výstavy.