REKLAMA
B?la Kol?áková - Erupcie pokoja
Galéria Klasik v ŽilineTrvanie virtuálnej výstavy od 5. 5. 2006 do 31. 12. 2006.

Autor:


B?la Kol?áková, akad. mal.

Komisár výstavy:


Mgr. Darina Arce
- hodnotenie komisára výstavy (klikni)


Riaditeľ galérie:


Vlasta Juš?áková

Autorka výstavy, akademická maliarka B?la Kol?áková.

Príhovor komisárky výstavy Mgr. Dariny Arce. V?avo riadite?ka galérie Vlasta Juš?áková, ved?a nej autorka výstavy. Vpravo manžel autorky akademický maliar Ignác Kol?ák spolu s viceprezidentom Dexia Banky Ing. Jánom Sláde?kom.

Hostia sledujú zahájenie výstavy.

O kultúrny program a spríjemnenie atmosféry vernisáže sa postaral Martin Žigo, študent konzervatória v Žiline.

Vernisáž výstavy.

Vernisáž výstavy.