REKLAMA
Běla Kolčáková - Erupcie pokoja
Galéria Klasik v ŽilineTrvanie virtuálnej výstavy od 5. 5. 2006 do 31. 12. 2006.

Autor:


Běla Kolčáková, akad. mal.

Komisár výstavy:


Mgr. Darina Arce
- hodnotenie komisára výstavy (klikni)


Riaditeľ galérie:


Vlasta Juščáková

Autorka výstavy, akademická maliarka Běla Kolčáková.

Príhovor komisárky výstavy Mgr. Dariny Arce. Vľavo riaditeľka galérie Vlasta Juščáková, vedľa nej autorka výstavy. Vpravo manžel autorky akademický maliar Ignác Kolčák spolu s viceprezidentom Dexia Banky Ing. Jánom Sládečkom.

Hostia sledujú zahájenie výstavy.

O kultúrny program a spríjemnenie atmosféry vernisáže sa postaral Martin Žigo, študent konzervatória v Žiline.

Vernisáž výstavy.

Vernisáž výstavy.