REKLAMA
ROBERT BRUN
Galéria Klasik, ŽilinaTrvanie virtuálnej výstavy od 21. 4. 2006 do 31. 12. 2006.

Autor:


Robert Brun, doc. akad.mal.

- o autorovi (klikni)
Komisár výstavy:


Ivan Jan?ár
- hodnotenie komisára výstavy (klikni)


Riaditeľ galérie:


Vlasta Juš?áková

Autor výstavy, akademický maliar Robert Brun, sa prihovára k hos?om versnisáže výstavy.

Robert Brun na spolo?nej fotografií s riadite?kou galérie v významnými hos?ami.

Autor výstavy v spolo?nosti riadite?ky galérie a komisára výstavy.

Zahájenie výstavy.

Prípitok na úspešný priebeh výstavy popredného umelca Roberta Bruna.