REKLAMA
Andika BERÁKOVÁ
Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske TepliceTrvanie virtuálnej výstavy od 22. 11. 2005 do 22. 11. 2006.

Autor:


Andika Beráková, akad. soch.

- o autorovi (klikni)
Komisár výstavy:


Mgr. Ján Vlček
- hodnotenie komisára výstavy (klikni)


Príjemnú atmosféru vernisáže tvorili početní zaujímaví hostia, pracovníci kultúry, kolegovia výtvarníci a ďalší priaznivci výtvarného umenia.Úvodný prípitok na zahájenie výstavy.

O kultúrny program sa postaral Ivan Mišík, pedagóg na ZUŠ Turč. Teplice, ktorý spríjemnil atmosféru svojou hrou na gitaru.

Z vernisáže.

Z vernisáže.

Živá diskusia s autorkou výstavy.

Z vernisáže.


Reprezentačná výstava sa konala v komorných priestoroch galérie Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach.

Autorka prezentovala kolekcie bronzových sošiek, malieb a kresieb.