REKLAMA
Pavol MUŠKA - výber z tvorby
Kysucká Galéria - A. Hlinku ?. 2, ?adcaTrvanie virtuálnej výstavy od 7. 10. 2005 do 7. 10. 2006.

Výstava prebiehala od 13. októbra do 13. novembra 2005.Autor:


Pavol MUŠKA, akad.mal.

- o autorovi (klikni)
Komisár výstavy:


Mgr. Petr Galo
- hodnotenie komisára výstavy (klikni)


Riaditeľ galérie:


Jaroslav Ga?a, akad.soch.
Na vernisáži sa zú?astnilo množstvo hostí - akademický maliar Ondrej Zimka, Rudo Di?ka, ?alší amatérski výtvarníci a fotografi, pracovníci kultúry, priaznivci kultúry a výtvarného umenia.Autor tesne po vernisáži v spolo?nosti hostí.

Otvorenie výstavy - vernisáž.

O zaujímavý kultúrny program sa postarali pedagógovia Zuzana Hájniková a Zdenko Mravec z umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste.

Autor a návštevníci výstavy.

Autor výstavy so Zuzanou Hájnikovou a Zdenkom Mravcom, pedagógmi ZUŠ v Kys. N. Meste

Autor spolo?ne s komisárom výstavy a riadite?om galérie po?as vernisáže.


Výstava Pavla Mušku sa uskuto?nila v príjemných priestoroch Kysuckej galérie. Prinášame Vám pár fotografií interiéru.

Autor vystavuje akvarely a textil. Niektoré vystavené diela tvoria ucelené kolekcie.