REKLAMA
Virtuálna výstava ABC
 1.  Vo virtuálnej výstave môže vystavovať svoje diela jednotlivý autor alebo kolektív autorov

  - jednotlivý autor bude mať vystavených 25 výtvarných diel
  - kolektív autorov (do 5 autorov - do 15 výtvarných diel na každého autora)
  - kolektív autorov (nad 5 autorov - do 10 výtvarných diel na každého autora)
   
 2. Výstava bude trvať 30 dní
   
 3. Podľa želania autora výstava môže byť predajná
   
 4. S vystavujúcimi dielami budú uverejnené základné údaje uvedené v písomnej a v statickej
  obrazovej podobe, ktoré vypracuje spoločnosť Art Business Centre, s.r.o.

  Budú to nasledovné údaje:

  - názov galérie, v ktorej sa koná výstava a v ktorom meste
  - vystavujúci autor (kolektív) a jeho profesijný životopis
  - pozvánka na výstavu
  - komisár výstavy a jeho hodnotenie
  - vernisáž výstavy
  - dôležití hostia (ich príhovor)
  - interiér s nainštalovanou výstavou
  - čas trvania výstavy
  - stručná charakteristika
  - recenzie (aktuálne dopĺňané)
  - upútavky na výstavu pred jej vernisážou na internetovej doméne spoločnosti

   
 5. Poplatok za prezentovanie výstavy na internetovej doméne spoločnosti po dobu 30 dní
  je 3000,- Sk pre jednotlivca a 5000,- Sk pre kolektív plus poplatok za výrobu statických
  obrazových údajov (výška poplatku sa bude odvíjať od počtu obrazových údajov a od
  vzdialenosti miesta konania výstavy od sídla Art Business Centre, s.r.o.)

  - výrobu statických obrazových údajov si môže zabezpečiť aj sám vystavujúci autor podľa koncepcie spoločnosti Art Business Centre, s.r.o., prípadne podľa vlastnej koncepcie

  - v poplatku je už zahrnutá aj trojmesačná doba predaja cez internetový obchod spoločnosti Art Business Centre, s.r.o. v počte po 10 diel v každom výtvarnom žánri, ktorým sa autor prezentuje na výstave

  - doba ponuky do predaja cez internetový obchod sa zač- ne po ukončení virtuálnej výstavy na internetovom portáli spoločnosti Art Business Centre, s.r.o. za obvyklých obchodných podmienok, za akých bežne spoločnosť realizuje internetový obchod na svojej doméne