REKLAMA
VIRTUÁLNA GALÉRIA » Kresba
Andika Beráková
životopis
Torzo 2

-
- Komb. technika
- 58 x 42 cm
- 597 Eur / 18 000 Sk
objednať dielo   detaily diela
Tane?nica

-
- Komb. technika
- 58 x 42 cm
- 597 Eur / 18 000 Sk
objednať dielo   detaily diela

Juraj Rus?ák
životopis
Diev?ata

- 1966
- Kresba perom - tuš
- 29,5 x 21 cm
- 398€ /12 000 Sk
objednať dielo   detaily diela
Metamorfóza

- 1969
- Kresba perom - tuš
- 29,5 x 21 cm
- 497€ /15 000 Sk
objednať dielo   detaily diela

Slavomír Zombek
životopis
Kompozícia No 14.00

- 2003
- koláž a ceruza na papieri
- 12 x 12 cm
- 398.3 € / 12000 Sk
objednať dielo   detaily diela
Osvietené vajce

- 2000
- pastelky a ceruza na papieri
- 12 x 12 cm
- 398.3 € / 12000 Sk
objednať dielo   detaily diela