REKLAMA
Alexander Molnár

„Legendárny Devín“

- fotografia
- 40 x 30 cm
-
- 132,7 € / 4 000 Sk

- Pod?a požiadaviek prípadných záujemcov, je možné vyhotovi? na objednávku aj iný formát fotografie. Rovnako je možné prispôsobi? požiadavkam záujemcov aj adjustovanie fotografie a to: - rám, pasparta, alebo len vo?ný hárok fotografie.
návrat   detaily diela

OBJEDNÁVKA

Pre objednanie tohto diela je nutné zadať Vaše prihlasovacie meno a heslo. Pole poznámka prosím vyplňte v prípade,ak chcete k Vašej objednávke uviesť nejakú dodatočnú požiadavku, či pripomienku.

Ak ešte nie ste zaregistrovaný, prosím vyplňte tento registračný formulár.

Prihlasovacie meno: Heslo:
Poznámka: