REKLAMA




ABC » Výtvarné umenie » Fotografia » Detail diela


Alexander Molnár

„Legendárny Devín“

-
- Fotografia
- fotografia
- 40 x 30 cm
- 132,7 € / 4 000 Sk

- Pod?a požiadaviek prípadných záujemcov, je možné vyhotovi? na objednávku aj iný formát fotografie. Rovnako je možné prispôsobi? požiadavkam záujemcov aj adjustovanie fotografie a to: - rám, pasparta, alebo len vo?ný hárok fotografie.
 návrat   objednať dielo   ďalšie diela od tohto autora