REKLAMA
Ján ?alovka
• 21. 12. 1936
návrat   ponuka diel   životopis

CHARAKTERISTIKA

sa narodil 21. decembra 1936 v Drženiciach okres Levice. Štúdium na SUPŠ v Bratislave ukončil v.r. 1956 a nastúpil do podniku Sandrik, v ktorom prežil učňovské roky (1951 - 1952). Ako dizajnér, ktorý počas svojho pôsobenia v tomto podniku výrazne formoval produkciu servírovacieho náčinia, svoju kariéru začal legendárnym dizajnom príboru Brusel.
Ján Čalovka sa v r. 1973 -1978 realizoval ako dizajnér v Inštitúte priemyselného designu v Bratislave, potom ako výtvarník v slobodnom povolaní a súčasne pedagóg. Svojou výtvarnou tvorbou výrazne ovplyvnil a zasiahol do vývoja dizajnu na Slovensku. Bola zameraná na priemyselnú výrobu, strojársky priemysel, kuchynské smaltované nádoby, sporáky, nábytok pre konštrukčné kancelárie, obuvnícke stroje, lode, vagóny. Zaujal návrhmi dámskej obuvi, ale do povedomia sa vpísal najmä servírovacím náčiním vyrábaným desaťročia v Sandriku. Ján Čalovka žije v Pukanci, pracuje s mramorom, z ktorého navrhuje drobné predmety úžitkového charakteru ako svietniky, stojany na perá. Intenzívne sa venuje maľovaniu pastelov a olejov s námetom krajiny. Má za sebou nielen množstvo realizácií v rôznych odvetviach priemyslu, ale aj desiatky kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí. Jeho návrhy príborov, servírovacieho náčinia, kresby a dobové materiály sú súčasťou zbierok SNG v Bratislave.


Spolupráca s výrobnými podnikmi

1956 - 1997 Sandrik Hodruša - Hámre
1960 - 1975 Kovosmalt Fiľakovo
1962 - 1964 Kveta Nová Baňa
1965 - 1970 Okresný priemyselný podnik Dolné Hámre
1970 - 1972 Vagónka Poprad
1970 - 1980 Strojáreň Piesok
1970 - 1985 Elitex Nitra
1970 - 1988 Závody 29. augusta Partizánske
1970 - 1990 URKOP Partizánske
1970 - 1997 Exunaco a.s. (Smrečina) Pukanec
1972 - 1980 Slovenské lodenice Komárno
1974 - 1976 ZŤS Vyhne
1978 - 1982 Východoslovenské strojárne Košice


Diela realizované pre architektúru

1966 - Dekoratívna mreža pre hotel Čavoj, Ružomberok
1967 - Dekoratívna mreža pre hotel Tokajík, Vysoké Tatry
1967 - Deliaca stena pre reštauráciu, Liptovský Mikuláš
1969 - Dekoratívna plastika pre reštauráciu Jednota, Turany
1972 - Reliéf vstupného priečelia pre závod Podpolianský strojární Detva, Krupina