REKLAMA
Helena Hrčková
- Akad. mal.
• 02. 12. 1948
návrat   charakteristika   ponuka diel

ŽIVOTOPIS

Štúdia:
1964 - 68, SŠUP, BA (Grafika)
1968 - 74, VŠVU, BA (odd. voľná maľba - gobelín, - prof. Čemický,prof. Matejka

Samostatné výstavy:
1976 - Ružomberok, (BZVIL).
1984 - Nitra,- Autorsky tkaná tapiséria.
1988 - Zurich,(Galerie KORNER)
1996 - Viedeň,(Presse Hausgalerie WIEN)
1999 - Bratislava,(Klub architektov)

Kolektívne výstavy:
Zúčastnila sa na mnohích výstavach v SR, ČR, Poľsku, Maďarsku, Egypte, Alžirsku a v USA.

Zastúpenie v zbierkach:
MK SR BA, SNG BA, GFS NITRA, GPMB Liptovský mikuláš.
Ďalej je zastúpená v súkromných zbierkach v SR, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a v Kanade.