REKLAMA
Vladimír Obr
- - maliar,grafik,fotograf a multimediálny umelec
• 17. 06. 1954
návrat   charakteristika   ponuka diel

ŽIVOTOPIS

Samostatné výstavy:
(2003 - 2005,-výber)
- Transmisia, - Galeria G4,Cheb
- Autorská výstava, - Medzinárodné bienale nových médií,cheb
- Abstraction, - Cleveland, USA
- Aqua Vitae, - Galéria notický palác,MK ?R,Praha
- Aqua Vitae, - Priemyslový Palác,Praha
- Stála expozícia, - Budova KÚ,Olmouc
- Prezentácia ?R, - Peking ?ína
- U Vladára, - Maltézské namestie,Praha
- Cesta nahor, - Galéria na Pietrze,Walbrzych,Polsko
- Cesta nahor, - Teatr Konsekwentny,Varšava Polsko
- Výstava v Sparkasse, - Amstettén,Rkúsko
- Expozicia Leica Gallery na PARIS PHOTO 2004,Pariž,Francúzko
- Stála expzícia, - McKinsey & Company,Praha
- GIANT - Ml?anie a farby, - Galéria Podkova,Olmouc
- Cesta nahor, - Pultusk,Polsko
- GIANT - Ml?anie a farby, - ?eské centrum,Budapeš?,Ma?arsko
- GIANT - Ml?anie a farby, - Galéria Kalocsa,Ma?arsko
- Výstava ve?koploš.printov, - Múzeum Timisoara, Deva,Rumunsko
- GIANT - Ml?anie a farby, - ?eské centrum,Bukureš?,Rumunsko
- InštaláciaSolidná neistota, - Praha 1.
- Domy,domy,domy,mraky, - Galéria radnice, Praha 5.
- Výstava, - Národný dom na Vinohradoch,Praha
- Stála v?stava, - velkoplošné plátna, - Sidlo Hawlett - Packard
- Inštalácia, - Tokajský dom,Praha
- Stála výstava Brand Art, - Priestory firmy Hawle
- Stála výstava Priestory úradu M? Praha 5


Kolektívne výstavy:
Ú?as? na množstve domácich a zahrani?ných výstavách.

Ceny, ocenenia:
- rok 2004, - Europská cena Franza Kafku, Cena Františka Kupku
- rok 2005, - Cena za visual art, Taliansko