REKLAMA
Vladimír Obr
- - maliar,grafik,fotograf a multimediálny umelec
• 17. 06. 1954
návrat   ponuka diel   životopis

CHARAKTERISTIKA

Vladimír Obr, - maliar, grafik a multimediálny tvorca.

Svoje diela vytvára tak, že fotografuje klasickým spôsobom na film a pracuje bežnými výtvarnými technikami – maľba ( olej, akryl ), monotyp atď.

Materiály, ktoré týmito technikami vytvára, následne digitalizuje. Ďaľšia fáza tvorby prebieha v počítači. V tejto fáze zapracováva do obrazu svoje digitalizované materiály tak, aby zodpovedali vytýčenému umelacovmu zámeru. Potom upravuje, maľuje a tonálne ladí až do chvíle, keď je obraz hotový. Takmer nepoužíva filtre a efekty, - počítač mu slúži iba ako nástroj.

Taktiež používa aj tradičné výtvarné techniky. Buď obvyklým spôsobom ako samostatné
východisko diela ( ktoré potom digitalizuje ), alebo pri dokončovaní obrazu. Výsledkom je kombinácia pigmentovej tlače ( v archívnej kvalite ) s klasickou olejomalbou, akrylom,
pastelom alebo akvarelom na niektorom fine art papieri alebo plátne.

V tomto tvorivom období kombinuje fotografické a maliarske techniky a finálne dokončuje svoje obrazy v počítači. Konečným výsledkom tohoto tvorivého procesu je virtuálny obraz,
ktorého podstatou je digitálna maľba, - až potom nasleduje tlač.

V súčasnej dobe preferuje pre svoju tlač špeciálne materiály Hewlett-Packard pre fine art tlač
( papier i plátno ). Pri súčasnom používaní archívnych pigmentových ingustov, získa obraz garanciu svetlostálosti viac ako 100 rokov a spĺňa všetky autorove kritériá a predstavy.

V rokoch 2000 – 2004 vytváral svoje printy aj používaním procesu RGB na materiáloch
Kodak Professional Endura ( fotopapier ) s garanciou viac ako 100 rokov. V súčasnosti už túto techniku nepoužíva.

Finálna tlač diela je maximálne 10 rovnocenných originálnych printov ktorých originalitu garantuje a digitálne dáta obrazu už nikdy viac nepoužije. Svoje diela realizuje v rôznych veľkostiach, - od drobných miniatur až po veľkorozmerné formáty, pritom každý jeden print z 10-tich výtlačkov je originálom. Každý originál je podpísaný a očíslovaný. Tlač diela je prevedená na rôznych horeuvedených fine art materiáloch.