REKLAMA
Andika Beráková
• 10. 04. 1938
návrat   charakteristika   ponuka diel

ŽIVOTOPIS

Štúdia:
1953 - 1957 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika a rezbárstvo u Ludowika Korkoša
1957 - 1963 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie figurálneho sochárstva u profesora Jozefa Kostku

Kolektívne výstavy:
Zúčastňuje sa na výstavách doma i v zahraničí.