REKLAMA
ABC » ?udové umenie
Filter: Autori  Diela  Zoznam autorov

Dušan Chodelka
• 19. 11. 1979
návrat   ponuka diel

ŽIVOTOPIS

Štúdia:
SOU Stavebné, Žilina - odbor umelecký rezbár

Tvorivé odbory:
plastika