REKLAMA
Alexander Molnár
• 20. 09. 1944
návrat   ponuka diel   životopis

CHARAKTERISTIKA

Autor sa venuje dokumentárnej , technickej a abstraktnej tvorbe, rôznych žánrov . Tiež sa venuje aj publika?nej ?innosti (recenzie výstav) a tiež aj konzulta?nej ?innosti pre širokú verejnos? v oblasti fotografie.