REKLAMA
Peter Šipoš
- Mgr.art
• 11. 09. 1963
návrat   charakteristika   ponuka diel

ŽIVOTOPIS

Štúdia:
1979 - 1983 SPŠ Sklárska , Nový Bor, (prof O.Lipský, prof V.Machá?)
1986 - 1992 VŠVU BA , odd. sklárskeho výtvarnictva (prof A. Ža?ek, doc J.Gavvala

Samostatné výstavy:
- 1995, Myjava, SR
- 2006, slovenské národné múzeum

Kolektívne výstavy:
- 1992, SNG, BA, SR
Mestské múzeum ,BA, SR
- 1993, Galéria J. Koniarka , Trnava, SR
Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves, SR
- 1994, Galéria P.M. Bohú?a. Liptovský Mikuláš, SR
Podtatranské múzeum,Poprad, SR
- 1995, GMB, BA, SR
- 1998, Ve?vyslanectvo SR, Londýn, Ve?ká Británia
- 1999, Plateaux Gallery , Londýn , Ve?ká Británia
- 2000, Galéria M.A. Bazovského, Tren?ín, SR
- Každý rok: Ambiente, Frankfurt, Nemecko
Tendence, Frankfurt, Nemecko